Miljö och kvalitet

Pierre skall bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster inom samtliga verksamhetsområden. Vi skall verka för större medvetenhet och ökade kunskaper bland våra anställda om gällande och lagar och marknadskrav. Genom informations- och utbildningsinsatser skall vi stödja och inspirera anställda att utveckla och tillämpa integrerade ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.